خانه / کرج / زیبایی و آرایشی
کوتاهی مو کرج آفر

به روزترین کوتاهی ژورنالی مو با پیتاژ در سالن زیبایی فرح بانو

به روزترین کوتاهی ژورنالی مو با پیتاژ در سالن زیبایی فرح بانو با 70% تخفیف و پرداخت ...

پرداختی شما :

9,000تومان

70%

تخفیف
سود شما

21,000تومان

قیمت واقعی

30,000تومان

تعداد خریداری شده

8

bar-code

تخفیف های زیبایی و آرایشی

مبلغ پرداختی شما

9,000تومان

سود شما

21,000تومان

تخفیف

70%

مشاهده تخفیف
به روزترین کوتاهی ژورنالی مو با پیتاژ در سالن زیبایی فرح بانو

به روزترین کوتاهی ژورنالی مو با پیتاژ در...

70%
فلکه اول گوهردشت 8

مبلغ پرداختی شما

5,000تومان

سود شما

20,000تومان

تخفیف

80%

مشاهده تخفیف
وکس صورت ایتالیایی در سالن آرایش آفتاب

وکس صورت ایتالیایی در سالن آرایش آفتاب

80%
سه راه گوهردشت 55

مبلغ پرداختی شما

1,500تومان

سود شما

13,500تومان

تخفیف

90%

مشاهده تخفیف
اصلاح ابرو در سالن آرایش آفتاب

اصلاح ابرو در سالن آرایش آفتاب

90%
سه راه گوهردشت 57

مبلغ پرداختی شما

1,000تومان

سود شما

9,000تومان

تخفیف

90%

مشاهده تخفیف
انجام مش تکه ای در سالن زیبایی شایسته

انجام مش تکه ای در سالن زیبایی شایسته

90%
آزادگان 121

مبلغ پرداختی شما

10,200تومان

سود شما

19,800تومان

تخفیف

66%

مشاهده تخفیف
پارافین تراپی موضعی بدن در سالن زیبایی فرح بانو

پارافین تراپی موضعی بدن در سالن زیبایی ف...

66%
فلکه اول گوهردشت 34

مبلغ پرداختی شما

100,000تومان

سود شما

100,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
پارافین تراپی کل بدن در سالن زیبایی فرح بانو

پارافین تراپی کل بدن در سالن زیبایی فرح ...

50%
فلکه اول گوهردشت 9

مبلغ پرداختی شما

40,000تومان

سود شما

40,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
کاشت ناخن در سالن زیبایی فرح بانو

کاشت ناخن در سالن زیبایی فرح بانو

50%
فلکه اول گوهردشت 6

مبلغ پرداختی شما

10,000تومان

سود شما

10,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
اصلاح صورت،ابرو و و کس در سالن زیبایی فرح بانو

اصلاح صورت،ابرو و و کس در سالن زیبایی فر...

50%
فلکه اول گوهردشت 8

مبلغ پرداختی شما

90,000تومان

سود شما

90,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
کاشت و اکستنشن مژه تار به تار در سالن زیبایی فرح بانو

کاشت و اکستنشن مژه تار به تار در سالن زی...

50%
فلکه اول گوهردشت 7

مبلغ پرداختی شما

90,000تومان

سود شما

90,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
شینیون و میکاپ استثنایی در سالن زیبایی فرح بانو

شینیون و میکاپ استثنایی در سالن زیبایی ف...

50%
فلکه اول گوهردشت 3

مبلغ پرداختی شما

250,000تومان

سود شما

250,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
آموزش کاشت ناخن با قیمت استثنایی در سالن زیبایی فرح بانو

آموزش کاشت ناخن با قیمت استثنایی در سالن...

50%
فلکه اول گوهردشت 2

مبلغ پرداختی شما

600,000تومان

سود شما

400,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
به روزترین خدمات عروس در سالن زیبایی فرح بانو

به روزترین خدمات عروس در سالن زیبایی فرح...

40%
فلکه اول گوهردشت 1

مبلغ پرداختی شما

48,000تومان

سود شما

32,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
پوستی ابریشمی پس از اپیلاسیون با موم صدف در سالن زیبایی فرح بانو

پوستی ابریشمی پس از اپیلاسیون با موم صدف...

40%
فلکه اول گوهردشت 5

مبلغ پرداختی شما

14,000تومان

سود شما

14,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
اپیلاسیون معمولی با نازلترین قیمت در سالن زیبایی فرح بانو

اپیلاسیون معمولی با نازلترین قیمت در سال...

50%
فلکه اول گوهردشت 22

مبلغ پرداختی شما

1,350تومان

سود شما

13,650تومان

تخفیف

91%

مشاهده تخفیف
اصلاح صورت در سالن زیبایی پالت

اصلاح صورت در سالن زیبایی پالت

91%
شاهین ویلا 54

مبلغ پرداختی شما

9,000تومان

سود شما

21,000تومان

تخفیف

70%

مشاهده تخفیف
کوتاهی مو ژورنالی در سالن زیبایی الی نصیری

کوتاهی مو ژورنالی در سالن زیبایی الی نصی...

70%
بلوار جمهوری 46

مبلغ پرداختی شما

3,000تومان

سود شما

27,000تومان

تخفیف

90%

مشاهده تخفیف
کوپ در سالن زیبایی پالت

کوپ در سالن زیبایی پالت

90%
شاهین ویلا 29

مبلغ پرداختی شما

10,000تومان

سود شما

40,000تومان

تخفیف

80%

مشاهده تخفیف
براشینگ ژورنالی در سالن آرایش آفتاب

براشینگ ژورنالی در سالن آرایش آفتاب

80%
سه راه گوهردشت 26

مبلغ پرداختی شما

75,000تومان

سود شما

75,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
میکاپ ویژه درعروس سرای مهربان

میکاپ ویژه درعروس سرای مهربان

50%
بلوار جمهوری 25

مبلغ پرداختی شما

40,000تومان

سود شما

40,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
رنگ مو در سالن آرایش آفتاب

رنگ مو در سالن آرایش آفتاب

50%
سه راه گوهردشت 35

مبلغ پرداختی شما

90,000تومان

سود شما

60,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
شینیون ویژه درعروس سرای مهربان

شینیون ویژه درعروس سرای مهربان

40%
بلوار جمهوری 14

مبلغ پرداختی شما

15,000تومان

سود شما

15,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
ماساژ صورت در سالن آرایش آفتاب

ماساژ صورت در سالن آرایش آفتاب

50%
سه راه گوهردشت 12

مبلغ پرداختی شما

700,000تومان

سود شما

700,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
آرایش ویژه عروس در عروس سرای مهربان

آرایش ویژه عروس در عروس سرای مهربان

50%
بلوار جمهوری 7

مبلغ پرداختی شما

50,000تومان

سود شما

50,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
میکاپ های حرفه‌ای در سالن آرایش آفتاب

میکاپ های حرفه‌ای در سالن آرایش آفتاب

50%
سه راه گوهردشت 19

مبلغ پرداختی شما

6,000تومان

سود شما

14,000تومان

تخفیف

70%

مشاهده تخفیف
وکس صورت در سالن زیبایی الی نصیری

وکس صورت در سالن زیبایی الی نصیری

70%
بلوار جمهوری 29

مبلغ پرداختی شما

25,000تومان

سود شما

25,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
ترمیم ناخن در سالن زیبایی پالت

ترمیم ناخن در سالن زیبایی پالت

50%
شاهین ویلا 23

مبلغ پرداختی شما

6,000تومان

سود شما

24,000تومان

تخفیف

80%

مشاهده تخفیف
کوتاهی مو در سالن زیبایی گلبو

کوتاهی مو در سالن زیبایی گلبو

80%
گلشهرویلا 0

مبلغ پرداختی شما

25,000تومان

سود شما

25,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
شینیون مو در سالن زیبایی پالت

شینیون مو در سالن زیبایی پالت

50%
شاهین ویلا 23

مبلغ پرداختی شما

30,000تومان

سود شما

30,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
رنگ مو در سالن زیبایی پالت

رنگ مو در سالن زیبایی پالت

50%
شاهین ویلا 33

مبلغ پرداختی شما

56,000تومان

سود شما

104,000تومان

تخفیف

65%

مشاهده تخفیف
کاشت حرفه ای ناخن در سالن زیبایی گلبو

کاشت حرفه ای ناخن در سالن زیبایی گلبو

65%
گلشهرویلا 18