خانه / کرج / زیبایی و آرایشی
آموزش پاکسازی صورت در سالن رخ نما کرج آفر

آموزش پاک سازی صورت در سالن زیبایی رخ نما

 آموزش پاک سازی صورت در سالن زیبایی رخ نما با 85% تخفیف و پرداخت فقط 60,000 تومان بجای ...

پرداختی شما :

60,000تومان

85%

تخفیف
سود شما

340,000تومان

قیمت واقعی

400,000تومان

تعداد خریداری شده

4

bar-code

تخفیف زیبایی و آرایشی

مبلغ پرداختی شما

60,000تومان

سود شما

340,000تومان

تخفیف

85%

مشاهده تخفیف
آموزش پاک سازی صورت در سالن زیبایی رخ نما

آموزش پاک سازی صورت در سالن زیبایی رخ نما

85%
آزادگان4

مبلغ پرداختی شما

12,000تومان

سود شما

28,000تومان

تخفیف

70%

مشاهده تخفیف
پاک سازی صورت در سالن زیبایی رخ نما

پاک سازی صورت در سالن زیبایی رخ نما

70%
آزادگان8

مبلغ پرداختی شما

228,000تومان

سود شما

372,000تومان

تخفیف

62%

مشاهده تخفیف
آموزش کاشت مژه در سالن زیبایی رخ نما

آموزش کاشت مژه در سالن زیبایی رخ نما

62%
آزادگان8

مبلغ پرداختی شما

705,000تومان

سود شما

795,000تومان

تخفیف

53%

مشاهده تخفیف
آموزش گریم و میکاپ در سالن زیبایی رخ نما

آموزش گریم و میکاپ در سالن زیبایی رخ نما

53%
آزادگان3

مبلغ پرداختی شما

690,000تومان

سود شما

2,310,000تومان

تخفیف

77%

مشاهده تخفیف
آموزش انواع رنگ ها در سالن زیبایی رخ نما

آموزش انواع رنگ ها در سالن زیبایی رخ نما

77%
آزادگان4

مبلغ پرداختی شما

304,000تومان

سود شما

496,000تومان

تخفیف

62%

مشاهده تخفیف
آموزش شینیون از مبتدی تا پیشرفته در سالن زیبایی رخ نما

آموزش شینیون از مبتدی تا پیشرفته در سالن...

62%
آزادگان3

مبلغ پرداختی شما

220,000تومان

سود شما

180,000تومان

تخفیف

45%

مشاهده تخفیف
آموزش انواع اپیلاسیون در سالن زیبایی رخ نما

آموزش انواع اپیلاسیون در سالن زیبایی رخ ...

45%
آزادگان12

مبلغ پرداختی شما

225,000تومان

سود شما

675,000تومان

تخفیف

75%

مشاهده تخفیف
آموزش انواع میکروبلدینگ در سالن زیبایی رخ نما

آموزش انواع میکروبلدینگ در سالن زیبایی ر...

75%
آزادگان8

مبلغ پرداختی شما

222,000تومان

سود شما

378,000تومان

تخفیف

63%

مشاهده تخفیف
آموزش انواع اکستنشن در سالن زیبایی رخ نما

آموزش انواع اکستنشن در سالن زیبایی رخ نما

63%
آزادگان5

مبلغ پرداختی شما

216,000تومان

سود شما

584,000تومان

تخفیف

73%

مشاهده تخفیف
آموزش انواع بافت در سالن زیبایی رخ نما

آموزش انواع بافت در سالن زیبایی رخ نما

73%
آزادگان2

مبلغ پرداختی شما

232,000تومان

سود شما

568,000تومان

تخفیف

71%

مشاهده تخفیف
آموزش کاشت ناخن در سالن زیبایی رخ نما

آموزش کاشت ناخن در سالن زیبایی رخ نما

71%
آزادگان4

مبلغ پرداختی شما

72,000تومان

سود شما

378,000تومان

تخفیف

84%

مشاهده تخفیف
تاتو رژ لب در سالن زیبایی رخ نما

تاتو رژ لب در سالن زیبایی رخ نما

84%
آزادگان3

مبلغ پرداختی شما

60,000تومان

سود شما

240,000تومان

تخفیف

80%

مشاهده تخفیف
تاتو خط چشم , خط لب و ماژیکی در سالن زیبایی رخ نما

تاتو خط چشم , خط لب و ماژیکی در سالن زیب...

80%
آزادگان1

مبلغ پرداختی شما

63,000تومان

سود شما

387,000تومان

تخفیف

86%

مشاهده تخفیف
میکروبلیدینگ ابرو در سالن زیبایی رخ نما

میکروبلیدینگ ابرو در سالن زیبایی رخ نما

86%
آزادگان0

مبلغ پرداختی شما

1,800تومان

سود شما

3,200تومان

تخفیف

64%

مشاهده تخفیف
بافت مو شاخه ای در سالن زیبایی رخ نما

بافت مو شاخه ای در سالن زیبایی رخ نما

64%
آزادگان2

مبلغ پرداختی شما

1,000تومان

سود شما

1,500تومان

تخفیف

60%

مشاهده تخفیف
نصب اکستنشن شاخه ای مو با لیزر در سالن زیبایی رخ نما

نصب اکستنشن شاخه ای مو با لیزر در سالن ز...

60%
آزادگان210

مبلغ پرداختی شما

10,000تومان

سود شما

15,000تومان

تخفیف

60%

مشاهده تخفیف
اصلاح صورت و ابرو در سالن زیبایی رخ نما

اصلاح صورت و ابرو در سالن زیبایی رخ نما

60%
آزادگان7

مبلغ پرداختی شما

392,000تومان

سود شما

1,008,000تومان

تخفیف

72%

مشاهده تخفیف
میکاپ و شینیون ۴۸ ساعته عروس در سالن زیبایی رخ نما

میکاپ و شینیون ۴۸ ساعته عروس در سالن زیب...

72%
آزادگان4

مبلغ پرداختی شما

7,000تومان

سود شما

28,000تومان

تخفیف

80%

مشاهده تخفیف
کوتاهی مو ژورنالی در سالن زیبایی رخ نما

کوتاهی مو ژورنالی در سالن زیبایی رخ نما

80%
آزادگان4

مبلغ پرداختی شما

30,000تومان

سود شما

120,000تومان

تخفیف

80%

مشاهده تخفیف
شینیون در سالن زیبایی رخ نما

شینیون در سالن زیبایی رخ نما

80%
آزادگان5