خانه / کرج / نظافت
مبل شویی در قالیشویی شاهکار کرج آفر

شستشوی مبل در قالیشویی شاهکار

شستشوی مبل در قالیشویی شاهکار با تخفیف 36%و پرداخت فقط 58,000 تومان به جای 90,000 تومان ...

پرداختی شما :

تومان58,000

36%

تخفیف
سود شما

تومان32,000

قیمت واقعی

تومان90,000

تعداد خریداری شده

4

bar-code

تخفیف نظافت

مبلغ پرداختی شما

تومان58,000

سود شما

تومان32,000

تخفیف

36%

مشاهده تخفیف
شستشوی مبل در قالیشویی شاهکار

شستشوی مبل در قالیشویی شاهکار

36%
گلشهر 4

مبلغ پرداختی شما

تومان36,000

سود شما

تومان24,000

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
شستشوی فرش ۱۲ متری در قالیشویی شاهکار

شستشوی فرش ۱۲ متری در قالیشویی شاهکار

40%
گلشهر 11

مبلغ پرداختی شما

تومان27,000

سود شما

تومان18,000

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
شستشوی فرش ۹ متری در قالیشویی شاهکار

شستشوی فرش ۹ متری در قالیشویی شاهکار

40%
گلشهر 12

مبلغ پرداختی شما

تومان18,000

سود شما

تومان12,000

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
شستشوی فرش ۶ متری در قالیشویی شاهکار

شستشوی فرش ۶ متری در قالیشویی شاهکار

40%
گلشهر 8