خانه / کرج / پزشکی
پی ار پی دکتر دیندار

prp توسط خانم دکتر دیندار

prp توسط خانم دکتر دیندار با 31% تخفیف و پرداخت فقط از 621,000 تومان بجای 900,000 تومان ...

پرداختی شما :

621,000تومان

31%

تخفیف
سود شما

279,000تومان

قیمت واقعی

900,000تومان

تعداد خریداری شده

21

bar-code

تخفیف پزشکی

مبلغ پرداختی شما

621,000تومان

سود شما

279,000تومان

تخفیف

31%

مشاهده تخفیف
prp توسط خانم دکتر دیندار

prp توسط خانم دکتر دیندار

31%
چهارراه طالقانی21

مبلغ پرداختی شما

380,000تومان

سود شما

380,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
تزریق بوتاکس توسط خانم دکتر دیندار

تزریق بوتاکس توسط خانم دکتر دیندار

50%
چهارراه طالقانی29

مبلغ پرداختی شما

224,000تومان

سود شما

176,000تومان

تخفیف

44%

مشاهده تخفیف
مزوتراپی توسط خانم دکتر دیندار

مزوتراپی توسط خانم دکتر دیندار

44%
چهارراه طالقانی33

مبلغ پرداختی شما

5,000تومان

سود شما

45,000تومان

تخفیف

90%

مشاهده تخفیف
لیزر موهای زائد بدن در کلینیک دکتر دیندار

لیزر موهای زائد بدن در کلینیک دکتر دیندار

90%
چهارراه طالقانی26

مبلغ پرداختی شما

550,000تومان

سود شما

170,000تومان

تخفیف

24%

مشاهده تخفیف
تزریق فیلر  توسط خانم دکتر دیندار

تزریق فیلر توسط خانم دکتر دیندار

24%
چهارراه طالقانی24

مبلغ پرداختی شما

190,000تومان

سود شما

210,000تومان

تخفیف

53%

مشاهده تخفیف
میکرونیدلینگ در کلینیک دکتر دیندار

میکرونیدلینگ در کلینیک دکتر دیندار

53%
چهارراه طالقانی19