خانه / کرج / رستوران و کافه

قلیان عربی با سرویس در کافه رستوران سنتی نقش جهان با %۴۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۱,۰۰۰ تومان به جای ۳۵,۰۰۰ تومان!

قلیان عربی با سرویس در کافه رستوران سنتی نقش جهان با %40 تخفیف و پرداخت فقط 21,000 ...

پرداختی شما :

21,000تومان

40%

تخفیف
سود شما

14,000تومان

قیمت واقعی

35,000تومان

تعداد خریداری شده

2

bar-code

تخفیف رستوران و کافه

مبلغ پرداختی شما

21,000تومان

سود شما

14,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
قلیان عربی با سرویس در کافه رستوران سنتی نقش جهان با %۴۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۱,۰۰۰ تومان به جای ۳۵,۰۰۰ تومان!

قلیان عربی با سرویس در کافه رستوران سنتی...

40%
بلوار دانش آموز2

مبلغ پرداختی شما

15,300تومان

سود شما

2,700تومان

تخفیف

15%

مشاهده تخفیف
نوشیدنی موهیتو طبیعی در کافه پاندا کرج با %۱۵ تخفیف و پرداخت فقط ۱۵,۳۰۰ تومان به جای ۱۸,۰۰۰ تومان!

نوشیدنی موهیتو طبیعی در کافه پاندا کرج ب...

15%
عظیمیه1

مبلغ پرداختی شما

20,000تومان

سود شما

20,000تومان

تخفیف

50%

مشاهده تخفیف
قلیان و سرویس دو نفره چای در کافه رامون کرج با %۵۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۰,۰۰۰ تومان به جای ۴۰,۰۰۰ تومان!

قلیان و سرویس دو نفره چای در کافه رامون ...

50%
گوهردشت1

مبلغ پرداختی شما

32,900تومان

سود شما

14,100تومان

تخفیف

30%

مشاهده تخفیف
چلو جوجه کباب بدون استخوان در رستوران رویسا کرج با %۳۰ تخفیف و پرداخت فقط ۳۲,۹۰۰ تومان به جای ۴۷,۰۰۰ تومان!

چلو جوجه کباب بدون استخوان در رستوران رو...

30%
مهرشهر2

مبلغ پرداختی شما

21,000تومان

سود شما

14,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
زرشک پلو با مرغ در رستوران سنتی سوما کرج با %۴۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۱,۰۰۰ تومان به جای ۳۵,۰۰۰ تومان!

زرشک پلو با مرغ در رستوران سنتی سوما کرج...

40%
آزادگان1

مبلغ پرداختی شما

12,800تومان

سود شما

3,200تومان

تخفیف

20%

مشاهده تخفیف
نوشیدنی طبیعی لیموناد در رستوران کیبو کرج با %۲۰ تخفیف و پرداخت فقط ۱۲,۸۰۰ تومان به جای ۱۶,۰۰۰ تومان!

نوشیدنی طبیعی لیموناد در رستوران کیبو کر...

20%
مهرشهر1

مبلغ پرداختی شما

11,500تومان

سود شما

5,000تومان

تخفیف

30%

مشاهده تخفیف
قهوه لاته در کافه رستوران باران کرج با %۳۰ تخفیف و پرداخت فقط ۱۱,۵۰۰ تومان به جای ۱۶,۵۰۰ تومان!

قهوه لاته در کافه رستوران باران کرج با %...

30%
خیابان درختی2

مبلغ پرداختی شما

18,700تومان

سود شما

6,300تومان

تخفیف

25%

مشاهده تخفیف
سرویس چای و قلیون ۲ نفره در رستوران سنتی سوما کرج با %۲۵ تخفیف و پرداخت فقط ۱۸,۷۰۰ تومان به جای ۲۵,۰۰۰ تومان!

سرویس چای و قلیون ۲ نفره در رستوران سنتی...

25%
آزادگان1

مبلغ پرداختی شما

21,000تومان

سود شما

14,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
چلو کوبیده در رستوران سنتی سوما کرج با %۴۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۱,۰۰۰ تومان به جای ۳۵,۰۰۰ تومان!

چلو کوبیده در رستوران سنتی سوما کرج با %...

40%
آزادگان1

مبلغ پرداختی شما

21,000تومان

سود شما

14,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
قلیون عربی و معمولی در کافه پاندا کرج با %۴۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۱,۰۰۰ تومان به جای ۳۵,۰۰۰ تومان!

قلیون عربی و معمولی در کافه پاندا کرج با...

40%
عظیمیه2

مبلغ پرداختی شما

24,000تومان

سود شما

16,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
ماهی سوخاری ۳ تیکه در ماهی سرای گهر با %۴۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۴,۰۰۰ تومان به جای ۴۰,۰۰۰ تومان!

ماهی سوخاری ۳ تیکه در ماهی سرای گهر با %...

40%
مهرشهر2

مبلغ پرداختی شما

35,200تومان

سود شما

8,800تومان

تخفیف

20%

مشاهده تخفیف
پیتزا چیکن باربیکن در رستوران کیبو کرج با %۲۰ تخفیف و پرداخت فقط ۳۵,۲۰۰ تومان به جای ۴۴,۰۰۰ تومان!

پیتزا چیکن باربیکن در رستوران کیبو کرج ب...

20%
مهرشهر1

مبلغ پرداختی شما

24,000تومان

سود شما

16,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
پیتزا ماهی در ماهی سرای گهر با %۴۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۴,۰۰۰ تومان به جای ۴۰,۰۰۰ تومان!

پیتزا ماهی در ماهی سرای گهر با %۴۰ تخفیف...

40%
مهرشهر1

مبلغ پرداختی شما

21,000تومان

سود شما

14,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
چلو کباب نگین دار در رستوران سنتی سوما کرج با %۴۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۱,۰۰۰ تومان به جای ۳۵,۰۰۰ تومان!

چلو کباب نگین دار در رستوران سنتی سوما ک...

40%
آزادگان1

مبلغ پرداختی شما

37,500تومان

سود شما

12,500تومان

تخفیف

25%

مشاهده تخفیف
چلو گوشت با چاشنی مخصوص در کافه رستوران سنتی نقش جهان با %۲۵ تخفیف و پرداخت فقط ۳۷,۵۰۰ تومان به جای ۵۰,۰۰۰ تومان!

چلو گوشت با چاشنی مخصوص در کافه رستوران ...

25%
بلوار دانش آموز1

مبلغ پرداختی شما

14,400تومان

سود شما

3,600تومان

تخفیف

20%

مشاهده تخفیف
نوشیدنی طبیعی موهیتو در رستوران کیبو کرج با %۲۰ تخفیف و پرداخت فقط ۱۴,۴۰۰ تومان به جای ۱۸,۰۰۰ تومان!

نوشیدنی طبیعی موهیتو در رستوران کیبو کرج...

20%
مهرشهر1

مبلغ پرداختی شما

11,500تومان

سود شما

5,000تومان

تخفیف

30%

مشاهده تخفیف
قهوه موکا در کافه رستوران باران کرج با %۳۰ تخفیف و پرداخت فقط ۱۱,۵۰۰ تومان به جای ۱۶,۵۰۰ تومان!

قهوه موکا در کافه رستوران باران کرج با %...

30%
خیابان درختی1

مبلغ پرداختی شما

13,600تومان

سود شما

3,400تومان

تخفیف

20%

مشاهده تخفیف
نوشیدنی طبیعی کاسیس در رستوران کیبو کرج با %۲۰ تخفیف و پرداخت فقط ۱۳,۶۰۰ تومان به جای ۱۷,۰۰۰ تومان!

نوشیدنی طبیعی کاسیس در رستوران کیبو کرج ...

20%
مهرشهر1

مبلغ پرداختی شما

21,000تومان

سود شما

14,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
چلو جوجه در رستوران سنتی سوما کرج با %۴۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۱,۰۰۰ تومان به جای ۳۵,۰۰۰ تومان!

چلو جوجه در رستوران سنتی سوما کرج با %۴۰...

40%
آزادگان2

مبلغ پرداختی شما

14,400تومان

سود شما

3,600تومان

تخفیف

20%

مشاهده تخفیف
نوشیدنی طبیعی مارگاریتا در رستوران کیبو کرج با %۲۰ تخفیف و پرداخت فقط ۱۴,۴۰۰ تومان به جای ۱۸,۰۰۰ تومان!

نوشیدنی طبیعی مارگاریتا در رستوران کیبو ...

20%
مهرشهر1

مبلغ پرداختی شما

24,000تومان

سود شما

16,000تومان

تخفیف

40%

مشاهده تخفیف
ماهی چوبی در ماهی سرای گهر با %۴۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۴,۰۰۰ تومان به جای ۴۰,۰۰۰ تومان!

ماهی چوبی در ماهی سرای گهر با %۴۰ تخفیف ...

40%
مهرشهر1

مبلغ پرداختی شما

26,600تومان

سود شما

11,400تومان

تخفیف

30%

مشاهده تخفیف
پیتزا سوپرین در رستوران رویسا کرج با %۳۰ تخفیف و پرداخت فقط ۲۶,۶۰۰ تومان به جای ۳۸,۰۰۰ تومان!

پیتزا سوپرین در رستوران رویسا کرج با %۳۰...

30%
مهرشهر1

مبلغ پرداختی شما

30,400تومان

سود شما

7,600تومان

تخفیف

20%

مشاهده تخفیف
سالاد سزار فیله سوخاری در رستوران کیبو کرج با %۲۰ تخفیف و پرداخت فقط ۳۰,۴۰۰ تومان به جای ۳۸,۰۰۰ تومان!

سالاد سزار فیله سوخاری در رستوران کیبو ک...

20%
مهرشهر1

مبلغ پرداختی شما

15,200تومان

سود شما

3,800تومان

تخفیف

20%

مشاهده تخفیف
آبمیوه فصل کاملا طبیعی در کافه پاندا کرج با %۲۰ تخفیف و پرداخت فقط ۱۵,۲۰۰ تومان به جای ۱۹,۰۰۰ تومان!

آبمیوه فصل کاملا طبیعی در کافه پاندا کرج...

20%
عظیمیه1

مبلغ پرداختی شما

151,200تومان

سود شما

37,800تومان

تخفیف

20%

مشاهده تخفیف
بشقاب میکس کیبو در رستوران کیبو کرج با %۲۰ تخفیف و پرداخت فقط ۱۵۱,۲۰۰ تومان به جای ۱۸۹,۰۰۰ تومان!

بشقاب میکس کیبو در رستوران کیبو کرج با %...

20%
مهرشهر2